• SFSE
  • SFSE(附感溫)

型號 : SFSE、T-SFSE

數量 :

加入詢價車

SFSE 平板加熱器 方形

功率

150W

250W

300W

400W

500W

650W

750W

表面平均溫度

272

351

405

480

515

596

624

最大功率密度

9 Kw/M2

15 Kw/M2

18 Kw/M2

24 Kw/M2

30 Kw/M2

39 Kw/M2

45 Kw/M2

100mm輻射功率密度

0.23 W/cm2

0.39 W/cm2

0.71 W/cm2

0.81 W/cm2

尺寸

122 x 122 x 8 mm

平均重量

192 g

有效波長

2 to 10 µm.

相關產品
QTE 弧形加熱器 – 小

QTE 弧形加熱器 – 小

Model : QTE、T-QTE
LFFE 平板加熱器 - 大

LFFE 平板加熱器 - 大

Model : LFFE、T-LFFE
FTE 弧形加熱器 – 標準

FTE 弧形加熱器 – 標準

Model : FTE、T-FTE
QFE平板加熱器-小

QFE平板加熱器-小

Model : QFE、T-QFE