• FFE
  • FFE(附感溫)

FFE 平板加熱器 – 標準

150W~1000W
272℃~726℃
型號 : FFE、T-FFE

FFE 平板加熱器 標準

功率

150W

250W

300W

400W

500W

650W

750W

1000W

表面平均溫度

272

351

405

480

515

596

624

726

最大功率密度

9 Kw/M2

15 Kw/M2

18 Kw/M2

24 Kw/M2

30 Kw/M2

39 Kw/M2

45 Kw/M2

60 Kw/M2

100mm輻射功率密度

0.10 W/cm2

0.25 W/cm2

0.47 W/cm2

尺寸

245 x 60 x 8 mm

平均重量

182 g

有效波長

2 to 10 µm.


相關產品

SFEH 高效能加熱器 – 方形

SFEH 高效能加熱器 – 方形

HTE 弧形加熱器 – 中

HTE 弧形加熱器 – 中

ESEB 燈頭形加熱器

ESEB 燈頭形加熱器

QTE 弧形加熱器 – 小

QTE 弧形加熱器 – 小

QFE平板加熱器-小

QFE平板加熱器-小

HFE 平板加熱器 – 中

HFE 平板加熱器 – 中